Mateřská škola Karolín
Mateřská škola
Karolín


O nás

Charakteristika školy

Mateřská škola Karolín je jednotřídní vesnická mateřská škola pro děti z obcí Karolín, Sulimov, Vrbka a přilehlého okolí. Leží na rozhraní bývalých tří okresů: Kroměříž, Uherské Hradiště a Zlín. Zřizovatelem MŠ Karolín je Obec Karolín. MŠ je tedy nedílnou součástí kulturního i sportovního života obce. Vycházíme vstříc občanům a obecnímu úřadu při přípravě kulturních vystoupení.
Mateřská škola Karolín je přízemní, sídlí v budově bývalé základní školy a bytu učitele.

V MŠ pracují 3 zaměstnanci - ředitelka, učitelka a školnice. V mateřské škole je jedna třída s kapacitou až 24 dětí, třída je věkově smíšená a jsou zde děti ve věku od 2 do 6 let (v případě odkladu školní docházky do 7 let).

V rámci MŠ nabízíme různá divadelní představení pro děti, výlety do okolí, Lanové centrum, karnevalové dopoledne, pouštění draků, Pohádková Nová Dědina, různá tvoření rodičů s dětmi, sportovní odpoledne, besídky pro rodiče a veřejnost, rozloučení s předškoláky s programem, Canisterapie, ukázka práce policie, spolupráce s Besip, projekt Malá technická univerzita, Celé Česko čte dětem, návštěvy různých zařízení – hasiči, policie, knihovna, divadlo, kino apod., spolupráce s okolními mateřskými školami a základní školou Kvasice.
Strava pro děti je dovážena z nedaleké mateřské školy Kvasice, jelikož mateřská škola nemá vlastní školní kuchyň, pouze výdejnu jídla.

Mateřská škola je otevřená pro rodiče a veřejnost. Rodiče docházejících dětí mají možnost se kdykoliv přijít na své dítě podívat. Tyto děti dobře znají prostředí mateřské školy, její zaměstnance a snáze se adaptují při běžné docházce.

K zařízení patří i zahrada s nově vybudovaným dětským hřištěm. Zahrada je využívána denně pro hry a pobyt dětí. Děti mohou využívat i blízký kulturně-společenský areál a víceúčelové hřiště. Vesnice Karolín je umístěna na konci okresu Kroměříž. Zařízení má však překrásné okolí. Za jasného počasí lze spatřit Chřiby, Hostýnské a Vsetínské vrchy. Tato oblast je vhodná pro krásné vycházky do přírody. V zimě je okolní terén příznivý pro radovánky na sněhu.

 

Filozofie školy

Naše motto:
„Pomoz mi, abych to dokázal sám“
Marie Montessori

 

Základem je hra, která se promítá do všech činností.
Hlavním cílem naší školy je výchovou, vzděláváním a sociální péčí rozvíjet osobnost dítěte. To znamená najít ke každému dítěti vhodný individuální přístup. Vytváříme pro děti prostředí pohody, veselí a radosti z prožité činnosti. Společně se svými kamarády a všemi zaměstnanci jsme jako jedna velká rodina.

Chceme, aby naše mateřská školka byla místem šťastného dětství, kde se všichni cítí dobře a bezpečně. Vytváříme tvůrčí a přátelské prostředí.

Děti získávají zkušenosti, dovednosti a prožitky bohatými a rozmanitými činnostmi. Oceňujeme a podporujeme všechny děti bez rozdílu. Respektujeme jejich individuální možnosti, aby mohly splnit vzdělávací cíle v rámci svého osobního maxima. Podporujeme tělesnou a fyzickou zdatnost, psychickou pohodu dítěte, rozvíjíme pohybové dovednosti. Chceme, aby se dítě naučilo žít ve skupině svých vrstevníků, aby poznalo sílu kamarádství a pocit, že patří tam, kde jej mají všichni rádi. Prohlubujeme u dětí výchovu k péči o životní prostředí a posilovat citové vazby k přírodě, zvířatům, člověku, uvědomovat si, že na světě nejsme sami. Nabízíme dětem rozmanitý program činností, prožitkové učení, aby každé dítě mohlo najít uspokojení dle vlastní potřeby. Rozvíjíme individualitu dítěte, talent, tvořivost, samostatnost, nadání, pěstovat dětská přátelství, porozumění a cit pro druhé, rozvíjet schopnost komunikovat, umět se rozhodnout a nést odpovědnost.

Dalším z hlavních cílů naší mateřské školy je připravenost dětí a bezproblémový přechod na základní školu. To, co dítě prožije, si mnohem lépe do budoucna zapamatuje. Otevřeností školy jsou děti vedeny k samostatnosti a tvůrčí aktivitě.

Naší společnou snahou je, aby se děti v MŠ cítily co nejlépe a do školy chodily s chutí a radostí. A v budoucnu rády vzpomínaly na paní učitelky a mateřskou školu a vracely se do ní.

Mateřská škola Karolín
Karolín 76,
768 21 Kvasice


tel. 732 814 460
ms.karolin@email.cz

ÚvodO násInformace pro rodičeAktualityRozpočtyProjektyPlán akcíFotogalerieJídelníčekKontakt