Mateřská škola Karolín
Mateřská škola
Karolín

Aktuality

Informace k otevření MŠ Karolín

Vážení rodiče, 

od 12.4. 2021 bude MŠ Karolín otevřena pro děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné s tím, že mohou být vzdělávány pouze ve skupinách nejvýše 15 dětí.

Dále :

Ministerstvo zdravotnictví umožňuje od 12. dubna 2021 osobní přítomnost na vzdělávání v mateřských školách těmto dětem:

 •  dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
 •  dětem MŠ při zdravotnickém zařízení
 •  dětem mateřské školy a třídy zřízené podle § 16 odst.9 školského zákona
 •  a dále dětem rodičů zaměstnaných v následujících oblastech:
 1.  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 2.  pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo
 3. pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 4. příslušníci ozbrojených sil,
 5. zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,
 6. zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 7. zaměstnanci Úřadu práce České republiky, i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,
 8. zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Od rodičů pracujících ve výše uvedených oblastech bude vyžadováno doložení potvrzení zaměstnavatele

Testování dětí

 • dítěti se umožňuje přítomnost v mateřské škole pouze tehdy, pokud nemá příznaky onemocnění COVID - 19.
 • podstoupil vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigennícho testu, který se bude provádět 2x týdně ( pondělí, čtvrtek) a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření
 • preventivní testování se provede bezprostředně po příchodu dítěte do školy za přítomnosti rodičů
 • Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek (rouška, respirátor) k zakrytí úst a nosu. 

8. 4. 2021

Pracovní listy Jaro

Posílám další pracovní listy na vytištění a vytvoření papírového divadla.

5. 4. 2021

Pracovní listy pro děti

Posílám odkazy na vytištění jarních pracovních listů pro děti a tvoření.

22. 3. 2021

Uzavření MŠ Karolín

Z důvodu nových nařízení vlády, bude MŠ Karolín od pondělí dne 1.3. dočasně uzavřena.  Termín znovuotevření bude zveřejněn na webu školy, opatření uzavření  je prozatím platné do  11.4.2021. Bližší informace podle nařízení a rozhodnutí vlády.

Budou zajištěny pracovní listy pro předškoláky, které následně po otevření přinesou děti ukázat do MŠ.

O ošetřovné si mohou rodiče žádat prostřednictvím formuláře na webu ČSSZ. MŠ již žádné prohlášení o uzavření nepotvrzuje.

Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte mi zavolat na tel. 732376705.

Lenka Páleníčková

28. 2. 2021

 |    strana 1/1

Mateřská škola Karolín
Karolín 76,
768 21 Kvasice


tel. 732 814 460
ms.karolin@email.cz

ÚvodO násInformace pro rodičeAktualityPlán akcíFotogalerieJídelníčekKontakt